دی اریتور یا دی گازور

دی اریتور یک تجهیز است که از ان برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده در ابی که برای مصرف دیگ بخار استفاده می شود اکسیژن حل شده در اب بویلر باعث حسارت های شدیدی از حمله خورندگی در سیستم بخار و لوله بخار می شود که به دیواره فلزی بویلر ولوله ها می چسبد وتشکیل اکسید زنگ اهن می دهد کربن دی اکسید حل شده در اب نیز به ان واکنش میدهد وتولید اسید کربنیک می کند که باعث خوردگی بیشتر می شود بشتر دی اریتور ها برای حذف کردن اکسیژن به میزان 7PPDدر واحد جرم و همچنین حذف کلی کربن دی اکسید طراحی می شود

فواعد دی اریتور :

جلو گیری از خورندگی در دیگ بخار

بخاطر اینکه اب درون دی اریتور تا 80 درجه گرم می شود وقتی داخل دیگ بخار می شود با یه حرات اندک تبدیل به بخار می شود ودر مصرف اب وبرق وگاز صرفه جوئی می شود وسوخت کمتری استفاده می شود واز همه مهم تر چون اب دی اریتور گرم می شود و داخل دیگ بخار می رود دیگر باعت شوک لوله های دیگ بخار نمی شود وبه استعلاح انقباظ وانبساط نمی شود لوله ها وباعث به هم خوردن والس لوله ها نمی گردد

2 thoughts on “دی اریتور یا دی گازور

  1. Pingback: روغن موتور کیمیا - کاریزان شیمی

  2. Pingback: انواع نرم کننده پارچه وصابون وحلال دار ودیسپرس وانزیم – کاریزان شیمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *