Category Archives: محصولات

رزین دستگاه سختگیر

برای حذف رسوب در اب کلسیم ومنیزیم از دستگاه سختگر استفاده می شود اب از روی رزین ها رد میشود و رزین ها سختی اب را به خود جذب می کند وبرای دوباره مصرف کردن رزین به حالت اولیه با اب نمک احیائ می شود

هوزینگ کاتریچ

پوسته فیلتر هوزینگ

در سیستم های اب شیرین کن برای حذف مواد معلق در اب و همچنین جلو گبری از اسیب پمپ ها و ممبران ها از فیلتر کاتریچ استفاده میشود که داخل هوزینگ کاتریچ قرار داده میشود هوزینگ ها دو مدل می باشد 1-استیل و2- PVCکه در بازار موجد می باشد

فلومتر اب

فلومتر اب

برای اندازه گیری دستگاه اب شیرین کن اشتفاده می شود که در دو نوع وزنه ای و دیجیتال می باشد کار فلومتر اندازه گیری اب در ساعت ودقیقه می باشد

پمپ تزریق مواد کلر و انتی اسگالانت

برای تزریف مواد شیمیای از پمپ های دوزینگ پمپ اشتفاده می شود که در دو مدل پیستونی ودیافرامی می باشد این پمپ ها مقدار مشخصی از مواد شیمیای را در داخل اب تزریق میکند وخطای کمتری دارد برای موادی که غلظت ان زیاد هست از پمپ های پیستونی استفاده می شود چون قدرت بیشتری دارد

مواد شستشوی ممبران K.S.2401 (قلیائ)

مواد شستشوی ممبران

بعد از شستشوی ممبران توسط مواد اسیدی k.s.2400غشائ ممبران مقداری مواد اسیدی رادر خود نگه میدارد و داخل ان مواد چربی توسط اسید پاک نمی شود در این موقع باید از مواد کاریزان شیمی به نام K.S.2401استفاده کرد تا هم چربیها وهم حالت اسیدی روی غشائ ممبران از بین برود

موادشستشوی ممبران K.S.2400 (اسیدی)

مواد شستشوی ممبران اسیدی

بعد از چند وقتی که دستگاه اب شیرین کن کار میکند بر روی غشائ ممبران ها رسوب مینشیند وباعث می شود تولید اب دهی ممبران پائین می اید وابدهی ممبران کم می شود این موضوع بستگی به TDSاب منطقه های مخطلف دلرد که TDS اب هر منطقه فرق میکند در این مواقع بایدممبران دستگاه اب […]

مواد دیگ بخار برای PHاب پائین K.S.2261

مواد دیگ بخار

بعضی از اب های دیگ بخار از دستگاه ار او یا همان اب شیرین کن استفاده میکنن که مشکل اب دیگ بخار به خاطر اینکه دستگاه اب شیرین کن اب ان pHان یاوین هست وPH5 تا 5/5 می باشد لذا باید اب دیگ بخار PHان باید بین 10 تا 12 باشد باید به اب دیگ […]

مواد جلو گیری رسوب در دیگ بخار K.S.2150

موادضد رسوب دیگ بخار

    کار مواددیگ بخار جلوگیری از تشکیل رسوب در داخل دیگ بخار می باشد و همچنین phاب دیگ بخار را تنظیم میکند اکسیژن در اب را میگیرد وهمچنین یک لایه فیبری روی لوله های بخار تشکیل میدهد که باعث میشود رسوب روی لولها نشیند وقتی رسوب یا همان کلسیم ومنیزیم داخل اب را به […]

فیلتر هیدروسیکلون

شن گیر اب چاه

برای جدا سازی شن از اب از چاه اب دستگاه هیدرو سیکلون به وسیله سقل اب در دستگاه شن را از اب جدا میکند شن موجود در اب اسیب زیادی به پمپ ها میزند وباعث خراب شدن سیل پمپ می شود