Category Archives: مواد دیگ بخار

میکسر و پمپ تزریق

میکسر وپمپ تزریق

میکسر وپمپ تزریق شرکت کاریزان شیمی به صورت پک کامل میباشد که شامل پمپ تزریق و دینام وشفت هم زن مخزن 200لیتری شاسی وتابلو برق می باشد کاربرد میکسر شرکت کاریزان شیمی برای مواد ضد عفونی اب تزریق کلر ومواد شیمیای چه اسیدی وچه قلیای مورد مصرف کاربرد داردوجنس انها به گونه ای هست که […]

موادضد رسوب وجلبک برج خنک کنده (کولینگ تاور)

مواد ضد جلبک در سیستم برج خنک کننده K.S.2310 این مواد باعث میشود در سیستم برج خنک کننده جلبک را از ببین می برد وچون در استخر های وبرج ها درون اب انها فضای کافی ونور واکسیژن و مواد غذای برای رشد جلبک وجود دارد وشروع به رشد میکند از این رو استخرها وبرج راندمان […]

مواد دیگ بخار برای PHاب پائین K.S.2261

مواد دیگ بخار

بعضی از اب های دیگ بخار از دستگاه ار او یا همان اب شیرین کن استفاده میکنن که مشکل اب دیگ بخار به خاطر اینکه دستگاه اب شیرین کن اب ان pHان یاوین هست وPH5 تا 5/5 می باشد لذا باید اب دیگ بخار PHان باید بین 10 تا 12 باشد باید به اب دیگ […]

مواد جلو گیری رسوب در دیگ بخار K.S.2150

موادضد رسوب دیگ بخار

    کار مواددیگ بخار جلوگیری از تشکیل رسوب در داخل دیگ بخار می باشد و همچنین phاب دیگ بخار را تنظیم میکند اکسیژن در اب را میگیرد وهمچنین یک لایه فیبری روی لوله های بخار تشکیل میدهد که باعث میشود رسوب روی لولها نشیند وقتی رسوب یا همان کلسیم ومنیزیم داخل اب را به […]