تلفن همراه

02191306382

ایمیل ما

info@karizanshimi.ir

ساعت کاری

شنبه تا چهارشنبه: 9صبح تا 7 شب
محمد محمودی

محمد محمودی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

علیرضا ابراهیمی

علیرضا ابراهیمی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

عماد طالب زاده

عماد طالب زاده

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

مسعود ملک

مسعود ملک

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

سجاد اصلانی

سجاد اصلانی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

شکوه شفیعی

شکوه شفیعی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

جواد پرستاری

جواد پرستاری

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

سوسن ماهانی

سوسن ماهانی

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

X